Obiective specifice

-Primul obiectivul specific al proiectului este sprijinirea formarii pentru specializare/perfectionare, în cadrul unitatilor din sistemul sanitar care vor adopta tehnologii avansate pentru a promova adaptabilitatea si flexibilitatea functionala. Se vor organiza formari profesionale pentru 150 manageri si 750 personal medical), raspunzand astfel nevoii de formare profesionala specifica pe alte teme decat medicale, si pregatind astfel implementarea proiectului in unitatile medicale participante. 
-Al doilea obiectiv specific al proiectului este crearea capacitatii interne a unitatilor din sistemul sanitar de a dezvolta resurse umane proprii prin intermediul formarii profesionale specializate cu accent pe tehnologia informatiei si comunicarii (TIC). Se adreseaza astfel o nevoie resimtita in sistemul sanitar lipsa formarii profesionale continue (alta decat cea medicala) si incapacitatea de a dezvolta intern resurse. Prin formarea celor 750 persoane participante se va asigura transmiterea cunostintelor acumulate prin proiect catre angajatii din sistemul sanitar din cele doua regiuni. 
-Al treilea obiectiv specific al proiectului este introducerea unor forme inovative moderne de organizare si evaluare a muncii, printr-un sistem de management al calitatii menit sa creasca productivitatea si performanta in sistemul sanitar. Aceasta adreseaza o nevoie existenta deja in strategia nationala de sanatate dezvoltata de Ministerul Sanatatii, dar nerezolvata datorita lipsei alocarii fondurilor pe aceasta directie. Primii beneficiari vor fi managerii sanitari, care vor invata astfel sa controleze si sa creasca performanta sistemului gestionat.