Rezultate anticipate

-Crearea unei noi metodologii de masurare a calitatii si eficientei sistemului de sanatate publica prin implicarea a 150 de unitati medicale voluntare din regiunea NE si Bucuresti-Ilfov
-Dezvoltarea unei aplicatii informatice adaptate nevoilor sistemului sanitar din Romania prin care se va implementa noul model de managementului al calitatii. 
-Realizarea unei infrastructuri tehnice la reteaua de unitati medicale participante, prin instalarea a 150 computere cu acces securizat Internet, utilizate exclusiv pentru colectarea si transmiterea datelor despre parametrii de calitate.
-Certificarea a 150 de manageri sanitari in domeniul calitatii, pentru a intelege principiile si mecanismele noii metologii, importanta implementarii ei si pentru a avea un nivel de pregatire recunoscut in managementul calitatii. 
-Perfectionarea si adaptarea cunostintelor TIC si de utilizare a aplicatiei informatice pentru 750 persoane din personalul medical care vor fi responsabili cu monitorizarea parametrilor de calitate la nivelul unitatilor sanitare. 
-Certificarea a 750 persoane din personalul medical ca auditori de calitate, pentru a putea implementa noul model de management al calitatii la nivelul unitatilor sanitare. 
-Formarea a 750 persoane din personalul medical pentru a putea disemina noul model de management al calitatii si a putea asigura servicii de formare profesionala continua in interiorul unitatilor sanitare, axate pe utilizarea TIC. 
-Informarea a 10,000 persoane angajati ai unitatilor medicale despre politicile, parametrii de calitate si bune practici, prin campania de informare, rapoartele si rezultatele publicate pe site.