Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este promovarea adaptabilitatii si flexibilitatii functionale a personalului din sistemul sanatatii din Romania prin introducerea de tehnologii moderne si solutii organizationale pe scara larga, cresterea performantei si modernizarea organizarii muncii.

 

Rezultate anticipate:


-Crearea unei noi metodologii de masurare a calitatii si eficientei sistemului de sanatate publica prin implicarea a 150 de unitati medicale voluntare din regiunea NE si Bucuresti-Ilfov
-Dezvoltarea unei aplicatii informatice adaptate nevoilor sistemului sanitar din Romania prin care se va implementa noul model de managementului al calitatii.  
-Realizarea unei infrastructuri tehnice la reteaua de unitati medicale participante, prin instalarea a 150 computere cu acces securizat Internet, utilizate exclusiv pentru colectarea si transmiterea datelor despre parametrii de calitate.
-Certificarea a 150 de manageri sanitari in domeniul calitatii, pentru a intelege principiile si mecanismele noii metologii, importanta implementarii ei si pentru a avea un nivel de pregatire recunoscut in managementul calitatii.  
-Perfectionarea si adaptarea cunostintelor TIC si de utilizare a aplicatiei informatice pentru 750 persoane din personalul medical care vor fi responsabili cu monitorizarea parametrilor de calitate la nivelul unitatilor sanitare.  
-Certificarea a 750 persoane din personalul medical ca auditori de calitate, pentru a putea implementa noul model de management al calitatii la nivelul unitatilor sanitare.  
-Formarea a 750 persoane din personalul medical pentru a putea disemina noul model de management al calitatii si a putea asigura servicii de formare profesionala continua in interiorul unitatilor sanitare, axate pe utilizarea TIC.  
-Informarea a 10,000 persoane angajati ai unitatilor medicale despre politicile, parametrii de calitate si bune practici, prin campania de informare, rapoartele si rezultatele publicate pe site.